3. Genel Kurul Kararı

TALASEMİ FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURULU

Talasemi Federasyonu üyesi olan 18 dernekten 54 delegenin 38 zinin katılımı ile Talasemi Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu 11.04.2009 tarihinde saat 14:00’de Antalya Blue Garden Otelde toplandı.

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan’nın açılış ve konuşmasını ve yoklamayı takiben Divan Kurulu oluşturuldu. Prof. Dr. Duran Canatan tarafından faaliyet raporu okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporları okunarak onaylandı.

Yeni yapılan seçimlere göre ;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Genel Başkan: Prof.Dr.Duran CANATAN (Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği – Antalya)
II.Başkan: Op.Dr.Duru MALYALI (Talasemi Dayanışma Derneği – İstanbul)
Genel Sekreter: Prof.Dr.Yeşim AYDINOK (Ege Talasemi Derneği – İzmir)
Sayman: M.Erman ORUÇ (Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği – Antalya)
Üye: Gülşen YÜKSEL (Çukurova Çocuk Kan Hastalıkları Derneği – Adana)
Üye: Ali KILIÇ (Akdeniz Anemi ve Orak Hücre Anemi Hast. Koruma ve Dayanışma Derneği – Adana)
Üye: Durali AYDIN (Ankara Talasemi Derneği – Yatağan Şubesi)

DENETİM KURULU ÜYELERİ :
Başkan: Prof.Dr.Yurdanur KILINÇ
Üye: Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ
Üye: Bayram DURMAZ
Olarak belirlenmiştir.

Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerimiz; Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu, Prof. Dr. Şükrü Cin, Op. Dr. Duru Malyalı, Prof.Dr.Yurdanur Kılınç, Prof. Dr. Kıymet Aksoy, Prof.Dr.Duran Canatan, Prof. Dr. Zümrüt Uysal, Prof. Dr. Zeynep Karakaş, Prof.Dr Leyla Ağaoğlu, Prof. Dr. Yeşim Aydınok, Prof.Dr.Buket Erer, Doç. Dr. Işın Yaprak, Doç. Dr. İlgen Şaşmaz, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Doç. Dr. Fügen Pekün, Dr.İskender Gencer, Dr. İsmail Hakkı Timur hocalarımız seçilmiştir.

Onur Kurulu Üyelerimiz; Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu, Prof. Dr. Ayten Arcasoy, Prof. Dr. Çiğdem Altay, Prof. Dr. Aytemiz Gürgey, Prof. Dr. Güneş Yüreğir, Prof.Dr.Güngör Nişli, Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Prof. Dr. Kıymet Aksoy, Prof. Dr. Zümrüt Uysal, Av. Ali Rıza Tıraş hocalarımız seçilmiştir.

DSC00712 DSC00713 DSC00714 DSC00715 DSC00716 DSC00717 DSC00721