Federasyon Üyeliğine Başvuru

Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına,

TALASEMİ FEDERASYONU derneklerin bir araya gelmesi ile oluşan gönüllü sivil toplum örgütüdür. 19 Nisan 2005 tarihinde, Antalya ‘da kurulan Talasemi Federasyonu kuruluşunda yasal olarak 5 (beş) dernek bir araya gelmesi gerektiğinden beş dernek ile kuruldu. Esas hedefimiz ülkemizde faaliyet gösteren tüm dernekleri bir araya getirmek, birlik ve beraberliği sağlamaktır.

Federasyonun amacı, Türkiye’ de Talasemi ve hemoglobinopatiler konusunda kurulmuş olan dernekleri federasyon çatısı altında toplayarak; talasemili hastalarımızın sorunlarının birlik, beraberlik ve eşgüdüm içerisinde çözmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi en başta gelen amacıdır. Federasyon tüzüğünde amaçları ve bunları gerçekleştirmek için yapılacak işler detaylı bir şekilde yazıldı.

Federasyona üye olmak için yapılacak işler:

1. Valilikçe onaylanmış dernek tüzüğü,
2. Dernek faaliyet raporu,
3. Dernek üye listesi, (üyelerin ad, adres, telefon, eposta bilgilerini içeren liste)
4. Derneğin genel kurulunda federasyona üye olma kararı,
5. Derneğin yönetim kurulunda federasyon delegesi olacak (3) üç kişinin dernekteki görevleri ve isimlerini belirten kararı,
6. Üç delegenin 2 fotoğrafı, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi,
7. Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına başvuru dilekçesi,

Tüzüğündeki amaçlara hizmet edecek her talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları derneğine açıktır. Bu birliktelikte yer alacak ve özveri ile çalışacak her kişi ve kurumu federasyon çatısı altına bekliyoruz.

Saygılarımızla;

Gerekli Evraklar Ektedir;

yonetim_kurul_karar_defter

genel_kurul_karar_ornegi

basvuru_dilekce_ornegi

 

 

Ali KILIÇ
Talasemi Federasyonu
Genel Başkanı