1. Genel Kurul Kararı

TALASEMİ FEDERASYONU 1. OLAĞAN GENEL KURULU

19 Nisan 2005 tarihinde resmi olarak kurulan Talasemi Federasyonu, 09.10.2005 tarihinde Antalya’da 1. Olağan Genel Kurulunu yapmıştır. Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği, Ankara Talasemi Derneği, Çukurova Kalıtsal Kan Hastalıkları Derneği, Ege Talasemi Derneği, Gaziantep Talasemi Derneği, Mersin Hemoglobinopati Derneği ve Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği’nin katılımı ile gerçekleşen genel kurula, bağlı bulundukları derneklerin delegeleri sıfatıyla hekim, hasta ve aileler katılmıştır.

Yapılan seçimlerde;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Başkan: Prof. Dr.Duran Canatan(Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği)
II. Başkan: Durali Aydın(Ankara Talasemi Derneği-Yatağan Şubesi)
Genel Sekreter: Prof. Dr. Yeşim Aydınok (Ege Talasemi Derneği)
Sayman: Erman Oruç (Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği)
Üye: Aydın Tokmak (Mersin Hemoglobinopati Derneği)
Üye: Tunç Ercan (Ege Talasemi Derneği-Aydın Şubesi)
Üye: Filiz Çıtacı (Gaziantep Talasemi Derneği)

DENETİM KURULU ÜYELERİ :
Başkan: Prof. Dr. Yurdanur Kılınç (Çukurova Kalıtsal Kan Hastalıkları Derneği)
Üye: Dr. Ali Tamam (Mersin Hemoglobinopati Derneği)
Üye: Nusret Tamamoğulları(Mersin Hemoglobinopati Derneği)
olarak belirlenmiştir.

Onur Kurulunda, ülkemiz ve dünyada Talasemi ve Hemoglobinopati’ler alanında bilimsel katkıları bulunan kıdemli hocalarımız yer almışlardır.

Bilimsel danışma kurulu, Talasemi ve Hemoglobinopati’ler alanında halen bilimsel aktivitelerini sürdüren hocalarımızdan oluşturulmuştur.

Federasyonun amacı, Türkiye’ de Talasemi ve Hemoglobinopatiler konusunda kurulmuş olan dernekleri federasyon çatısı altında toplayarak; talasemili hastalarımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaları, birlik, beraberlik ve eşgüdüm içerisinde daha güçlü bir şekilde yürütmektir. Yanı sıra, talasemi hasta ve ailelerinin ve onlara hizmet veren merkezlerin sorunlarını saptamak, çözümü yönünde çalışmalar yapmak, ülkemizde Talasemi ve Hemoglobinopatilerin önlenmesi ve tedavisi konusunda standartları geliştirmek, topluma tanıtılmasını sağlamak ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda ve organizasyonlarda birlikteliği sağlamaktır.

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu adına

Başkan
Prof. Dr. Duran CanatanGenel Sekreter
Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Adres: Yüzüncü Yıl Bulvarı, Gökoglu Apt. 62/C Antalya

Tel-Fax: 0242.2434046
www.talasemifederasyonu.org.tr