Kanun ve Yönetmelikler

Yönetmelikler

*Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

*Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Tasdiki Ve Verilişi

*Engellilere Taşıt Alımında Gösterilen Kolaylıklar

*Özürlüler Kanunu

*Felçlilere Özel Koşu Bandı

*Dul – Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gerekli İşlemler

*Engelliler Bilgi Broşürü 2007

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

* Yazılar alıntıdır.

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.
Özürlülük yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

İşbirliği Protokolü
Türk Kızılay Derneği ile 08 Mayıs 2006 tarihinde Talasemi Federasyonu arasında Hasta Odaklı Gönüllü Kan Bağışçılarının Eğitimi, Donör Kazanımının Yürütülmesi ile ilgili yapılan işbirliği protolüne ulaşmak için tıklayınız.

TALASEMİ HASTALARININ İŞ VE ÖZÜR SORUNU
Talasemi hastalarının iş ve özür sorunu konusunda Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden gelen yazılar ektedir. İlgilenenlere duyurulur. Yazılara ulaşmak için tıklayınız.

DEVLET MEMURLARI KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

EMLAK VERGİSİ KANUNU

GELİR VERGİSİ KANUNU

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MUAFİYETLER)

GÜMRÜK KANUNU

İŞ KANUNU

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

TÜRK CEZA KANUNU