Tüm Üye Derneklere

Tüm Üye Derneklere, Federasyonumuz bilgisi dışında, 5-6 Temmuz 2008 tarihlerinde Adana HiltonSa otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Elbette dernekler çeşitli projeler geliştirmek, uygulamak ve diğer dernekler ile bu projeleri paylaşmak için toplantılar ve aktiviteler yapabilir. Yaptığı tüm aktiviteleri, hem bilgi hem de yapılan aktivitelere maddi ve manevi destek amacı ile bağlı bulunduğu federasyona bildirir.

Talasemi federasyonun tüzüğün de amaçları, üye olma ve üyelikten ayrılma koşulları, gelir ve gider kaynakları detaylı olarak belirtilmiş, bunlar web sayfasında bulunmaktadır. 2005 yılından beri yaptığı çalışmalar yine web sayfasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

2000 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Talasemi Yazokulları, Dünya Talasemi Federasyonun düzenlediği kongrelerden daha bilimsel ve daha aktif olduğunu yurtdışından ve yurtiçinden gelen bilim insanları belirtmektedir. Her organizasyon sonrası yapılan öneriler ile daha iyisi düzenlenmeye çalışılmaktadır.

2000 yılından beri her yıl düzenlenen Ulusal Talasemi Gençlik Kamplarının başka bir ülkede örneği yoktur. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olaya sahiplenmesi, talaseminin yoğun olduğu yerlerde kamunun dikkatinin çekilmesi ve tatil olanağı bulamayan hastalarımıza bu fırsatın verilmesi amacı ile yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile 33 ilde yürütülen Ulusal Talasemi Önleme Programı sayesinde talasemi ve hemoglobinoatili yeni hasta sayısı hızla azalmaktadır, bunda yaptığımız eğitim etkinliklerinin, basılı materyallerin önemli katkısı olmuştur. 5. Uluslar arası talasemi yazokulunda düzenlenen 1. basamak Tanı kursu ile tüm illerde bilgiler ve bilgilendirmeler standart hale getirilmiştir.

Hastalarımızın tedavileri ve izlemi konusunda önümüzdeki aylardan itibaren çeşitli illerde yapılacak eğitim toplantıları ile hem hastalara hem de hekimlere ulaşmayı planlamaktayız.

Federasyonun hedefleri arasında üniversitede okuyan gençlerimize burslar sağlamak var, mevcut olanaklarımızla sınırlı sayıda gencimize eğitim bursu vermeyi planlamaktayız, sürekli akar bir kaynak bulmaya çalışıyoruz, kaynaklar artınca burs olanaklarıda artacaktır.

Üye derneklerimizin yapacağı eğitim ve sosyal çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz.

Tüm derneklerden yapacakları projeleri, proje amaçlarını, kaynaklarını ve önerileri içeren bir dosya hazırlayarak, Denizli’ de 07 Eylül 2008 tarihinde yapacağımız toplantıya getirmelerini rica ediyoruz.

Sivil toplum çalışmaları bir özveri işidir ve paylaşma yeridir. Sivil toplum örgütlerinin, öneri ve eleştiri yerleri ise yönetim kurul toplantıları, genişletilmiş dernek başkan toplantıları ve genel kurullardır. Tüm dernek başkanlarının, delegelerin ve üyelerin buna özen göstermesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Duran Canatan
Talasemi Federasyonu
Genel Başkanı
Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Talasemi Federasyonu
Genel Sekreteri
Aydın Tokmak
Talasemi Federasyonu
II.Başkanı

 

M.Erman Oruç
Talasemi Federasyonu
Saymanı
Durali Aydın
Talasemi Federasyonu
Üyesi
Filiz Çıtacı
Talasemi Federasyonu
Üyesi
Neslihan Karabıyıkoğlu
Talasemi Federasyonu
Üyesi