Muayene Yaşı Hakkında Genelge

saglik_sosyalgenel_gek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı : 327
Tarih : 24.03.2009
Konu : Talasemili hastalar

 

Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Ankara

Ülkemiz için öncelikli halk sağlığı sorunlarından birisi talasemidir. Türkiye’de talasemi sıklığı genelde %2.1 olup yaklaşık 1.400.000 taşıyıcı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki toplam hasta sayısı 4500 civarındadır.

Tüm dünyada talasemili hastalar yaşam boyunca Pediatri veya Pediatrik Hematoloji kliniklerinde izlenmektedir. Son yıllarda tedavilerdeki gelişmeler ile hastaların yaş ortalamaları ileri yaşlara kaymaya başlamıştır. Hastalar yine ilk hekimleri olan Pediatristler tarafından izlenmektedir.

Ülkemizde, Bakanlığınız ve Ulusal Hemoglobinopati Konseyi ve Talasemi Federasyonu işbirliği ile, önemli çalışmalar yapmaktadır. 30.12.1993 Tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazetede 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu çıkmıştır. 24.10.2002 tarihinde, 24916 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları Yönetmeliği yayınlanarak, bu hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde standartlar getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 8 Mayıs 2003 tarihinde 33 ilde başlatılan “Hemoglobinopati Önleme Projesi” başarı ile sürdürülmektedir. Bu proje çerçevesinde 33 ilde 1.Basamak Tanı Merkezleri, 2. basamak Tanı ve Tedavi Merkezleri ve 3. Basamak İleri Tetkik ve Tedavi Merkezleri ruhsatlandırılmaktadır.

Kalıtsal Kan Hastalıkları yönetmeliğinin 7. maddesine göre, hastaneler bünyesinde kurulan 2. basamak tanı ve tedavi merkezlerinde sorumlu hekim olarak Pediatri Hematoloji Uzmanı, yoksa Pediatri veya Dahiliye Uzmanı sorumludur.

Son zamanlarda Talasemi Merkezlerinde Pediatrik Hematoloji Uzmanlarının veya Pediatri Uzmanlarının 18 yaş üstü hastalara yazdığı reçeteler hasta erişkin gruba giriyor diye geri çevrilmektedir. Ayrıca bu merkezlerde bakılamayacağı bildirilmektedir. Sonuçta yıllardan beri aynı merkezde aynı hekim tarafından izlenen, takvim yaşı ilerlemesine rağmen boy yaşı ve kemik yaşı da geri olan ve fiziksel olarak çocuk görünümde olan bu hastalar mağdur olmaktadır.

Ülkemizde hem pediatrik hemde erişkin hematoloji uzmanı sayısı zaten yeterli değildir. Bir çok merkezde ya çocuk veya erişkin hematoloji uzmanı bulunmaktadır.

Bakanlığınızın Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazıda; çocukluk çağından itibaren takip edilen ve tedavileri şifa ile sonuçlanmayan kalıtsal ve metabolik hastalıklara maruz kalan hastaların ileriki yaşlarda yetişkinlik döneminde muayene ve tedavilerinin üçüncü basamak veya ihtisaslaşmış hastanelerde ilgili uzmanlar olan pediatri, pediatri yandal uzmanlıkları tarafından yapılabileceği hususunu belirtmişsiniz.

Talasemi hastalarımız da bu gruba girmektedir. Talasemi hastalarımızın mağdur olmaması için her yaşta talasemi hastalarının, hastanelerde Pediatri veya Pediatri Hematoloji Uzmanları tarafından takip edilmesi konusunda gereğini yapılmasını arz eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Duran CANATAN
Talasemi Federasyonu
Genel Başkanı
Prof.Dr.Yeşim AYDINOK
Talasemi Federasyonu
Genel Sekreteri