Duyuru

DUYURU

 

Talasemi Federasyonuna göndermiş olduğunuz HASTA KAYIT FORMLARINA istinaden , Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeye göre , Öğrencilerin kan alma günlerinde izinli sayılabilmesi için; velileri vasıtasıyla münferiden (bireysel olarak) sağlık kurumlarına müracaat ederek, alacakları raporları okul idaresine vermeleri halinde, o günler için okul idaresi tarafından izinli sayılabilecekleri hususu bilgisi verilmiştir.

 

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu