9.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursları

Talasemi Federasyonu 28 Ekim – 01 Kasım 2006 tarihleri arasında
9.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon kursundaydı.