TALOTIR Projesi

TÜRKİYE TALASEMİ ÖNLEME PROJESİ

TALO TIR PROJESİ

Talasemi Federasyonu olarak, Talasemi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve sağlık personelinin eğitimi için “Ulusal Talasemi Mücadele Kampanyası” başlattık.

Bu çerçevede 08 MAYIS 2007 tarihinde İstanbul’da başlayacak olan ” TALOTIR” projesi ile, talaseminin yoğun olduğu 24 ilde (Ankara, Kayseri, Siirt, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Antakya, İskenderun, Adana, Mersin, Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul) halka ve hekimlere yönelik eğitim çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

Gidilen her ilde, TIR içinde halka yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca 1. ve 2. basamak hekimlere yönelik Talasemi Federasyonun bilimsel kurulu kararı ile belirlenen uzman hekimler tarafından talaseminin tanı ve tedavisi ile ilgili konferanslar yapılacaktır. Eğitim materyali olarak halka yönelik bilgilendirici el ilanları, hastalara “Talasemi Hakkında Herşey Kitabı”, hekimlere ise “Talasemi ve Hemoglobinopatiler: tanı ve tedavi” kitabı dağıtılacaktır.

ANTALYA’ da 14 Nisan 2007 tarihinde saat 14:00’de yapılan toplantıda

İç İşleri Bakanlığı Adına Antalya Vali Yrd. Bekir Sıtkı Hanlıoğlu
Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sağlık Daire Başkanlığı
Proje Basın danışmanı Tayfun Talipoğlu katıldı.
Ankara, Kayseri, Siirt, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Antakya, İskenderun, Adana, Mersin, Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul’dan Sağlık Müdürleri veya temsilcileri
Talasemi Federasyonu Genel Kurul Üyeleri
Talasemi Federasyonu Bilimsel Kurul Üyeleri
Sponsor Firma Novartis ve ajans yöneticileri
Programda;
Talasemi Federasyonu çalışmaları
Talotır projesi amaçları, hedefleri, materyal ve yöntemleri
Talotırın teknik özellikleri
Bakanlıkların görüşleri
İl programları için il görüşleri, tarih, yer,eğitim programları
Tayfun Talipoğlu nun görüş ve önerileri
Programın Başlama tarihi: 08 Mayıs 2007 Dünya Talasemi Günü nedeni ile Istanbul’da başladı.

Prof. Dr. Duran Canatan
Talasemi Federasyon Genel Başkanı